ΔΕΟ - Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

ΔΕΟ – Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Tο πρόγραμμα ΔΕΟ ή αλλιώς Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών αποσκοπεί στο να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες στους αποφοίτους του σε θέματα διοίκησης συστημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών (ιδιωτικών και δημόσιων) κατά τρόπο, ώστε να καταστεί αποδοτικότερη η συμβολή τους στη λειτουργία των φορέων αυτών και να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες σε ενδεχόμενες τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές, αναγκαίες για την ανταπόκριση της Επιχείρησης ή του Οργανισμού στο ταχέως εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον.

Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει αποφοίτους που να συνδυάζουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις απαραίτητες στη διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών (ιδιωτικών και δημόσιων). Η παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η ανάπτυξη της νέας οικονομίας έχουν συμβάλει στη ζήτηση, εκ μέρους των σύγχρονων οικονομικών μονάδων, εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορεί να αναλύει, συνθέτει και ενεργεί στις πολύπλοκες συνθήκες που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Γνώσεις που αποκτάτε κατά τη διάρκεια των σπουδών ΔΕΟ

Οι απόφοιτοι του προγράμματος ΔΕΟ ή αλλιώς Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών θα μπορούν:

  • να χρησιμοποιούν στατιστικές και οικονομικές μεθόδους για να αναλύσουν τις εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες δράσης των φορέων τους (οργανισμών / επιχειρήσεων)
  • να αντιλαμβάνονται τις επιρροές και αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικονομικής συγκυρίας, χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, κυβερνητικής πολιτικής και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην εθνική όσο και διεθνή διάστασή τους
  • να συμβάλλουν καθοριστικά στην καταλληλότερη και οικονομικά αποδοτικότερη οργάνωση των φορέων τους (οργανισμών / επιχειρήσεων)
  • να ενεργούν με αυτοπεποίθηση ως εξειδικευμένοι σύμβουλοι ΜΜΕ, πολυεθνικών, επιχειρήσεων χρηματοδότησης και δημοσίων οργανισμών
  • να αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες σε τυχόν τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν το γρήγορα εξελισσόμενο διεθνές επιχειρηματικό / οργανωτικό περιβάλλον.

Αναφορά στα μαθήματα ΔΕΟ του ΕΑΠ

Συγκεκριμένα, οι σπουδές ΔΕΟ ή αλλιώς Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες:

Κωδικός μαθήματος Περιγραφή
ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης
ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι
ΔΕΟ 23 Marketing Ι
ΔΕΟ 24 Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική
ΔΕΟ 25 Λογιστική
ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση
ΔΕΟ 33 Marketing ΙΙ
ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική
ΔΕΟ 40 Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
ΔΕΟ 41 Αγορές χρήματος και Κεφαλαίου
ΔΕΟ 42 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

Δυσκολίες στις ενότητες ΔΕΟ

Έχουμε διαπιστώσει ότι πολλοί φοιτητές παρουσιάζουν δυσκολίες σε διάφορες ενότητες ΔΕΟ όπως για παράδειγμα ΔΕΟ 10 και ΔΕΟ 13. Το εκπαιδευτικό κέντρο μας παρέχει υποστήριξη και βοηθάει τους φοιτητές να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και προκλήσεις που συναντούν. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση.

Θέλεις να ενημερωθείς για το κόστος της εργασίας σου;
Λάβε δωρεάν κοστολόγηση με λίγα μόνο κλικ.