ΦΥΕ-ΕΑΠ

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες ΕΑΠ - ΦΥΕ

ΦΥΕ Το πρόγραμμα Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες ή αλλιώς ΦΥΕ έχει ως σκοπός να καλύψει όλες τις βασικές γνωστικές περιοχές από τις επιστήμες της Φυσικής, της Xημείας και της Bιολογίας, προβάλλοντας την ενότητα των επιστημών αυτών και αναδεικνύοντας σημαντικές διεπιστημονικές περιοχές τους. Στοχεύει στην κατανόηση αρχών, εννοιών, θεωριών αλλά και των κυριότερων εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

Αναφορά στα μαθήματα του προγράμματος Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες - ΦΥΕ

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο τμήμα Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες ή αλλιώς ΦΥΕ στο ΕΑΠ είναι

ΦΥΕ 14 Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες
ΦΥΕ 12 Γενική και Ανόργανη Xημεία
ΦΥΕ 10 Γενικά Μαθηματικά Ι
ΦΥΕ 24 Kλασική Φυσική Ι
ΦΥΕ 20 Γενικά Mαθηματικά IΙ
ΦΥΕ 22 Φυσικοχημεία
ΦΥΕ 34 Κλασική Φυσική ΙΙ
ΦΥΕ 30 Οργανική Χημεία
ΦΥΕ 31 Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου
ΦΥΕ 40 Κβαντική Φυσική
ΦΥΕ 43 Γενετική
ΦΥΕ 41 Η Εξέλιξη των Ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες
ΦΥΕ 42 Πλανήτης Γη
ΕΚΠ 63 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

logo final footer

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγγρού 67 / Ζαν Μωρέας 40

210-9211527

6974057063

11:00 - 19:00