ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υποστήριξη Φοιτητών ΕΑΠ και ΑΠΚΥ


Γενικά για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμπλήρωσαν το κενό που υπήρχε για ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ενήλικες, εργαζόμενους ή/και οικογενειάρχες φοιτητές. Η εκπαίδευση στο ΕΑΠ και στο ΑΠΚΥ παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σύγκριση με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στα υπόλοιπα ΑΕΙ. Συγκεκριμένα: Οι περισσότεροι φοιτητές είναι εργαζόμενοι ή/και οικογενειάρχες και δΥποστήριξη Φοιτητών στις εργασίες ΕΑΠεν έχουν όλο τον απαιτούμενο χρόνο για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος μελέτης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δυσκολεύονται να εκπονήσουν τις εργασίες ΕΑΠ και ΑΠΚΥ που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Επίσης, πολλοί πρωτοετείς φοιτητές, έχοντας απομακρυνθεί από τα εκπαιδευτικά πράγματα, χρειάζονται κάποια εισαγωγική προετοιμασία για υπενθύμιση βασικών εννοιών που διδάσκονται στο Λύκειο και είναι απαραίτητες για την κατανόηση των πανεπιστημιακών μαθημάτων.

Στα παραπάνω βέβαια προστίθενται και οι αντικειμενικές δυσκολίες που έχουν από τη φύση τους οι Πανεπιστημιακές σπουδές. Το Diploma Line λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω παρέχει υπηρεσίες για την υποστήριξη φοιτητών του ΕΑΠ και του ΑΠΚΥ με σκοπό να αφομοιώσουν τη γνώση της ύλης στην επιστήμη που επέλεξαν και να αποφοιτήσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επειδή ο κάθε φοιτητής απαιτεί διαφορετική στήριξη ανάλογα με το χρόνο που διαθέτει, το υπόβαθρο που έχει στην επιστήμη που σπουδάζει, και το κίνητρο που τον παρακίνησε να επιλέξει να σπουδάσει στο ανοικτό πανεπιστήμιο, προσφέρουμε διαφορετικές μορφές στήριξης ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε φοιτητή.

Υποστήριξη φοιτητών σε μαθήματα και εργασίες ΕΑΠ και ΑΠΚΥ

Συγκεκριμένα, η στήριξη που προσφέρει το κέντρο μας μπορεί να είναι:

 • εισαγωγικά μαθήματα για υπενθύμιση της απαιτούμενης ύλης από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • μαθήματα σε γκρουπ από την αρχή της χρονιάς
 • μαθήματα σε γκρουπ κοντά στην περίοδο των εξετάσεων
 • ιδιαίτερα μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή
 • εργασίες ΕΑΠ και ΑΠΚΥ και υποστήριξη φοιτητών στα πτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών παρέχοντας τους σημειώσεις, λυμένες ασκήσεις, παλιά θέματα εξετάσεων λυμένα, περιλήψεις βιβλίων.

Η στήριξη αφορά σε όλες τις προπτυχιακές θεματικές ενότητες του ΕΑΠ και του ΑΠΚΥ καθώς και ορισμένες θεματικές ενότητες από μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Υποστήριξη φοιτητών στα προπτυχιακά προγράμματα και εργασίες ΕΑΠ

 • Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
 • Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
 • Πληροφορική

Υποστήριξη φοιτητών στα μεταπτυχιακά προγράμματα και εργασίες ΕΑΠ

Υποστήριξη φοιτητών στο προπτυχιακό πρόγραμμα ΑΠΚΥ

 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Υποστήριξη φοιτητών στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΑΠΚΥ

 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα
 • Μεταπτυχιακό Αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατευθύνσεις: "Διοίκηση Επιχειρήσεων" και "Τραπεζική/Χρηματοοικονομική"
 • Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
 • Θεατρικές Σπουδές
 • Επικοινωνία και Δημοσιογραφία
 • Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
 • Theory of Education / Curriculum Development Joint Degree Offered by Open University of Cyprus & Saint Louis University
 • Educational Leadership Joint Degree Offered by Open University of Cyprus & Saint Louis University

logo final footer

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγγρού 67 / Ζαν Μωρέας 40

210-9211527

6974057063

11:00 - 19:00