Υποστήριξη Φοιτητών ΕΑΠ και ΑΠΚΥ


Γενικά για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμπλήρωσαν το κενό που υπήρχε για ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ενήλικες, εργαζόμενους ή/και οικογενειάρχες φοιτητές. Η εκπαίδευση στο ΕΑΠ και στο ΑΠΚΥ παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σύγκριση με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στα υπόλοιπα ΑΕΙ. Συγκεκριμένα: Οι περισσότεροι φοιτητές είναι εργαζόμενοι ή/και οικογενειάρχες και δΥποστήριξη Φοιτητών στις εργασίες ΕΑΠεν έχουν όλο τον απαιτούμενο χρόνο για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος μελέτης. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δυσκολεύονται να εκπονήσουν τις εργασίες ΕΑΠ και ΑΠΚΥ που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Επίσης, πολλοί πρωτοετείς φοιτητές, έχοντας απομακρυνθεί από τα εκπαιδευτικά πράγματα, χρειάζονται κάποια εισαγωγική προετοιμασία για υπενθύμιση βασικών εννοιών που διδάσκονται στο Λύκειο και είναι απαραίτητες για την κατανόηση των πανεπιστημιακών μαθημάτων.

Στα παραπάνω βέβαια προστίθενται και οι αντικειμενικές δυσκολίες που έχουν από τη φύση τους οι Πανεπιστημιακές σπουδές. Το Diploma Line λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω παρέχει υπηρεσίες για την υποστήριξη φοιτητών του ΕΑΠ και του ΑΠΚΥ με σκοπό να αφομοιώσουν τη γνώση της ύλης στην επιστήμη που επέλεξαν και να αποφοιτήσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επειδή ο κάθε φοιτητής απαιτεί διαφορετική στήριξη ανάλογα με το χρόνο που διαθέτει, το υπόβαθρο που έχει στην επιστήμη που σπουδάζει, και το κίνητρο που τον παρακίνησε να επιλέξει να σπουδάσει στο ανοικτό πανεπιστήμιο, προσφέρουμε διαφορετικές μορφές στήριξης ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε φοιτητή.

Υποστήριξη φοιτητών σε μαθήματα και εργασίες ΕΑΠ και ΑΠΚΥ

Συγκεκριμένα, η στήριξη που προσφέρει το κέντρο μας μπορεί να είναι:

Η στήριξη αφορά σε όλες τις προπτυχιακές θεματικές ενότητες του ΕΑΠ και του ΑΠΚΥ καθώς και ορισμένες θεματικές ενότητες από μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Υποστήριξη φοιτητών στα προπτυχιακά προγράμματα και εργασίες ΕΑΠ

Υποστήριξη φοιτητών στα μεταπτυχιακά προγράμματα και εργασίες ΕΑΠ

Υποστήριξη φοιτητών στο προπτυχιακό πρόγραμμα ΑΠΚΥ

Υποστήριξη φοιτητών στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΑΠΚΥ