ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Στατιστικές Αναλύσεις

Υποστηρίζονται στατιστικές έρευνες και βιοστατιστικές μελέτες που σχετίζονται με την ανάλυση και την επεξεργασία δεδομένων. Διεξάγονται ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες με πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντολογικό περιεχόμενο κ.ά.

Η διαχείριση του ερευνητικού σχεδίου μπορεί να γίνει ως προς όλες τις πτυχές του:

 • Ανάπτυξη Ερωτηματολογίου
 • Συνεντεύξεις-Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων (Τηλεφωνικές έρευνες, ταχυδρομικές έρευνες, προσωπικές συνεντεύξεις, συνεντεύξεις μέσω ίντερνετ)
 • Ηλεκτρονική Καταχώρηση Δεδομένων
 • Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων με τη χρήση των κατάλληλων στατιστικών πακέτων (SPSS, SAS, MINITAB κ.ά.). Με τη χρήση στατιστικών εργαλείων όπως:
  - Linear Regression
  - Logistic Regression
  - X2- Test
  - T-Test κ.ά.
 • Συγγραφή Επιστημονικών Αναφορών με σχολιασμό των αποτελεσμάτων και διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

logo final footer

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγγρού 67 / Ζαν Μωρέας 40

210-9211527

6974057063

11:00 - 19:00