ΕΛΠ - ΕΑΠ

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό Το πρόγραμμα Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στοχεύει στην προσφορά γενικών γνώσεων γύρω από την εξέλιξη της Ευρώπης και του πολιτισμού της. Βασικός σκοπός είναι να έρθουν οι φοιτητές σε άμεση επαφή με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σε μια εποχή που η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης και η επικοινωνία δεν έχει σύνορα.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών γύρω από αυτό που ονομάζουμε «ευρωπαϊκό φαινόμενο», στην ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας και στη δυνατότητα κατανόησης της σημερινής ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Γι’ αυτό το λόγο στις ενότητες του προγράμματος αναλύονται σημαντικές πτυχές της ανθρώπινης ζωής και δράσης, όπως φιλοσοφία, επιστήμες, τέχνες, πολιτική, οικονομία, κοινωνία κτλ.

Αναφορά στα μαθήματα για τις Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και λεπτομέρειες για τα ΕΠΟ 10, ΕΠΟ 20, ΕΠΟ 21, ΕΠΟ 31

Συγκεκριμένα, οι Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό περιλαμβάνουν τις ενότητες ΕΠΟ 10, ΕΠΟ 11, ΕΠΟ 12, ΕΠΟ 20, ΕΠΟ 21, ΕΠΟ 22, ΕΠΟ 30, ΕΠΟ 31, ΕΠΟ 32, ΕΠΟ 33, ΕΠΟ 41, ΕΠΟ 42, ΕΠΟ 43. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μαθήματα ΕΠΟ 10, ΕΠΟ 20, ΕΠΟ 21 και ΕΠΟ 31:

Κωδικός μαθήματος Περιγραφή Περιλήψεις
ΕΠΟ 10 Γενική Ιστορία της Ευρώπης word download
ΕΠΟ 11 Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης
ΕΠΟ 12 Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης
ΕΠΟ 20 Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη word download
ΕΠΟ 21 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας
ΕΠΟ 22 Φιλοσοφία στην Ευρώπη
ΕΠΟ 30 Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος
ΕΠΟ 31 Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη word download
ΕΠΟ 32 Δύο θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
ΕΠΟ 33 Δημιουργία & Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΕΠΟ 41 Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό κατά τον 20ο αιώνα
ΕΠΟ 42 Ειδικά Θέματα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
ΕΠΟ 43 Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα

Θέλεις να ενημερωθείς για το κόστος της εργασίας σου;
Λάβε δωρεάν κοστολόγηση με λίγα μόνο κλικ.