ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Υποστήριξη φοιτητών

Το Diploma Line μας αναλαμβάνει υπεύθυνα και εγγυημένα να εκπονήσει εργασίες φοιτητών όλων των μεγεθών και ειδικοτήτων (εργασίες πληροφορικής, εργασίες μάρκετινγκ κτλ.). Πιο συγκεκριμένα, παρέχουμε:

 • Υποστήριξη στην εκπόνηση εργασιών για όλες τις σχολές.
 • Υποστήριξη στην αναζήτηση βιβλιογραφίας.
 • Επιμέλεια εργασιών
 • Ανάληψη στατιστικών αναλύσεων

Συνοδεία

Μπορούμε να βοηθήσουμε υπεύθυνα το φοιτητή, καθώς προσφέρουμε:

 • Συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση.
 • Διαρκή υποστήριξη και συνεργασία φοιτητή και καθηγητή-συμβούλου
 • Ταχύτητα στην επικοινωνία
 • Πλούσια βιβλιογραφική υποστήριξη
 • Δυνατότητα διορθώσεων

Εξάλλου, η συνεργασία μας με το φοιτητή, αν χρειάζεται, δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση της εργασίας του, αλλά συνεχίζεται, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, μέχρι η εργασία να έχει την τελική έγκριση από τη σχολή του φοιτητή.

Οι συνεργάτες μας, οι οποίοι αναλαμβάνουν να εκπονήσουν εργασίες φοιτητών (εργασίες κάθε ειδικότητας όπως εργασίες πληροφορικής, λογιστικής, μάρκετινγκ, κτλ), είναι διαφόρων ειδικοτήτων με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών στο αντικείμενο της εργασίας και με μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη φοιτητικών εργασιών και πτυχιακών.

Γνωστικά πεδία για τις εργασίες φοιτητών

Στη συνέχεια, αναφέρονται τα κυριότερα γνωστικά πεδία που καλύπτουν οι γνώσεις των συνεργατών μας:

 • Management
 • HRM
 • Marketing
 • Project Management
 • Πληροφορική
 • Διαχείριση ποιότητας(ISO)
 • Οικονομικά
 • Χρηματοοικονομικά
 • Λογιστική
 • Δίκαιο
 • Ναυτιλιακά
 • Στατιστική
 • Στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίων
 • Μηχανολογικό και Αρχιτεκτονικό σχέδιο με υπολογιστή
 • Χημικού Μηχανικού
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Εργοθεραπεία
 • Φυσικοθεραπεία
 • Ηλεκτρονική
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
 • Ηλεκτρολογία
 • Ψηφιακά
 • Ανάλυση σήματος και εικόνας
 • Αρχιτεκτονική
 • Μηχανολογία
 • Ναυπηγική
 • Πολιτικού Μηχανικού
 • Επιστήμη των Υλικών
 • Περιβάλλον
 • Φιλολογία
 • Ιστορία
 • Αρχαιολογία
 • Φιλοσοφία
 • Ψυχολογία
 • Παιδαγωγικά
 • Θεολογία
 • Τέχνες
 • Πολιτικές επιστήμες
 • Διεθνείς σχέσεις
 • Δημόσια Διοίκηση

Εκτός από τις εργασίες φοιτητών αναλαμβάνουμε κάθε είδους πτυχιακή εργασία και διπλωματική εργασία φοιτητών σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Επίσης, στηρίζουμε την εκπόνηση εργασιών για όλα τα προπτυχιακά τμήματα του ΕΑΠ και εργασιών και διπλωματικών για μεταπτυχιακά τμήματα του ΕΑΠ, όπως αναφέρεται αναλυτικά σε άλλη σελίδα του ιστότοπου.

logo final footer

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγγρού 67 / Ζαν Μωρέας 40

210-9211527

6974057063

11:00 - 19:00