Με τη σκέψη στο φοιτητή που συναντά δυσκολίες στην κατανόηση των μαθημάτων της σχολής του για διάφορους λόγους, όπως έλλειψη χρόνου, έλλειψη του απαιτούμενου υπόβαθρου για το συγκεκριμένο μάθημα, έλλειψη μεθόδου, αδυναμία παρακολούθησης του καθηγητή της σχολής του, παραδίδουμε ιδιαίτερα μαθήματα ή μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα, σε λογικές τιμές.

Ο στόχος των μαθημάτων αυτών είναι η γρήγορη κάλυψη της εξεταζόμενης ύλης, η ανάπτυξη μεθοδολογίας που βοηθάει στις εξετάσεις, η επίλυση αποριών και η κάλυψη γνώσεων που απαιτούνται από άλλα μαθήματα όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Εξετάζοντας τις ανάγκες του κάθε φοιτητή ξεχωριστά, ο σύμβουλος εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον καθηγητή που θα διδάξει το ιδιαίτερο μάθημα και τον ίδιο το φοιτητή καταρτίζουν το πρόγραμμα των μαθημάτων με σκοπό πάντα την επιτυχία στις εξετάσεις με το μικρότερο δυνατό κόστος για το φοιτητή.

Τα μαθήματα μπορεί να γίνονται είτε σε ολιγομελή τμήματα μαθητών είτε ιδιαίτερα:

Τα ιδιαίτερα μαθήματα που προσφέρουμε καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, προσφέρουμε μαθήματα που περιλαμβάνονται στους παρακάτω τομείς:

 • Management
 • HRM
 • Marketing
 • Project Management
 • Πληροφορική
 • Διαχείριση ποιότητας(ISO)
 • Οικονομικά
 • Χρηματοοικονομικά
 • Λογιστική
 • Δίκαιο
 • Ναυτιλιακά
 • Στατιστική
 • Στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίων
 • Μηχανολογικό και Αρχιτεκτονικό σχέδιο με υπολογιστή
 • Χημικού Μηχανικού
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Εργοθεραπεία
 • Φυσικοθεραπεία
 • Ηλεκτρονική
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
 • Ηλεκτρολογία
 • Ψηφιακά
 • Ανάλυση σήματος και εικόνας
 • Αρχιτεκτονική
 • Μηχανολογία
 • Ναυπηγική
 • Πολιτικού Μηχανικού
 • Επιστήμη των Υλικών
 • Περιβάλλον
 • Φιλολογία
 • Ιστορία
 • Αρχαιολογία
 • Φιλοσοφία
 • Ψυχολογία
 • Παιδαγωγικά
 • Θεολογία
 • Τέχνες
 • Πολιτικές επιστήμες
 • Διεθνείς σχέσεις
 • Δημόσια Διοίκηση