ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ-ΕΑΠ

Διαδικαστικά στα Μεταπτυχιακά ΕΑΠ

Στα μεταπτυχιακά ΕΑΠ κάθε έτος διδάσκονται δύο Θεματικές Ενότητες. Ένας φοιτητής μπορεί να επιλέξει να παρακολουθήσει μία ή και τις δύο. Εξετάσεις γίνονται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Για την ακρίβεια υπάρχουν οι πρώτες εξετάσεις και στην περίπτωση που ένας φοιτητής δεν επιτύχει σε αυτές υπάρχουν επαναληπτικές εξετάσεις που γίνονται περίπου 20-30 ημέρες μετά τις τελικές. Αν κάποιος φοιτητής δεν επιτύχει και στις επαναληπτικές, τότε πρέπει να επαναγραφεί στην ίδια θεματική ενότητα για να συμμετάσχει στις πρώτες και επαναληπτικές εξετάσεις του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να καταβάλλει το 1/3 των δαπανών για τη συγκεκριμένη θεματική. Στην περίπτωση επανεγγραφής ο φοιτητής δεν είναι υποχρεωμένος να γράφει εργασίες για τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα και η επανεξέταση αφορά τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα.

Αναφορά στα Μεταπτυχιακά ΕΑΠ - Μεταπτυχιακά στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Τα μεταπτυχιακά ΕΑΠ είναι τα ακόλουθα:

 

 • Σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικών
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας
 • Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας
 • Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.
 • Τραπεζική
 • Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • Διασφάλιση Ποιότητας
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής
 • Διαχείριση Αποβλήτων
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 • Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
 • Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική
 • Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά
 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών
 • Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα

Δυσκολίες φοιτητών στα μεταπτυχιακά ΕΑΠ

Πολλοί φοιτητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια φοίτησης σε μεταπτυχιακό ΕΑΠ. Το επίπεδο των σπουδών είναι πολύ υψηλό και οι θεματικές ενότητες πολύ απαιτητικές. Το εκπαιδευτικό κέντρο παρέχει υποστήριξη στους φοιτητές με στόχο να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, να καταθέσουν επιτυχημένες εργασίες ΕΑΠ και να επιτύχουν στις εξετάσεις των θεματικών ενοτήτων τους. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση.

logo final footer

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγγρού 67 / Ζαν Μωρέας 40

210-9211527

6974057063

diplomaline@yahoo.gr

11:00 - 19:00