ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Με τη σκέψη στο φοιτητή που συναντά δυσκολίες στην κατανόηση των μαθημάτων της σχολής του για διάφορους λόγους, όπως έλλειψη χρόνου, έλλειψη του απαιτούμενου υπόβαθρου για το συγκεκριμένο μάθημα, έλλειψη μεθόδου, αδυναμία παρακολούθησης του καθηγητή της σχολής του, παραδίδουμε ιδιαίτερα μαθήματα ή μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα, σε λογικές τιμές.

Ο στόχος των μαθημάτων αυτών είναι η γρήγορη κάλυψη της εξεταζόμενης ύλης, η ανάπτυξη μεθοδολογίας που βοηθάει στις εξετάσεις, η επίλυση αποριών και η κάλυψη γνώσεων που απαιτούνται από άλλα μαθήματα όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Εξετάζοντας τις ανάγκες του κάθε φοιτητή ξεχωριστά, ο σύμβουλος εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον καθηγητή που θα διδάξει το ιδιαίτερο μάθημα και τον ίδιο το φοιτητή καταρτίζουν το πρόγραμμα των μαθημάτων με σκοπό πάντα την επιτυχία στις εξετάσεις με το μικρότερο δυνατό κόστος για το φοιτητή.

Τα μαθήματα μπορεί να γίνονται είτε σε ολιγομελή τμήματα μαθητών είτε ιδιαίτερα:

 • Ολιγομελή τμήματα: αποτελούνται από δύο ως πέντε μαθητές, που έχουν τις ίδιες ανάγκες και τα ίδια ενδιαφέροντα. Το μάθημα προσαρμόζεται στις ανάγκες των μαθητών και ο εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες όλων για το σχεδιασμό του μαθήματος. Ταυτόχρονα, η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση της διδακτέας ύλης.
 • Ιδιαίτερα μαθήματα: είναι ατομικά και προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε σπουδαστή. Φοιτητής και καθηγητής καθορίζουν από κοινού τη διάρκεια και συχνότητα των συναντήσεων τους αλλά και το περιεχόμενο των μαθημάτων. Ο τρόπος διδασκαλίας και η προσέγγιση της διδακτέας ύλης είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του φοιτητή και στοχεύουν στη γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών που τυχόν αντιμετωπίζει.
Τα ιδιαίτερα μαθήματα που προσφέρουμε καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημών

Πιο συγκεκριμένα, προσφέρουμε μαθήματα που περιλαμβάνονται στους παρακάτω τομείς:

 • Management
 • HRM
 • Marketing
 • Project Management
 • Πληροφορική
 • Διαχείριση ποιότητας(ISO)
 • Οικονομικά
 • Χρηματοοικονομικά
 • Λογιστική
 • Δίκαιο
 • Ναυτιλιακά
 • Στατιστική
 • Στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίων
 • Μηχανολογικό και Αρχιτεκτονικό σχέδιο με υπολογιστή
 • Χημικού Μηχανικού
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Εργοθεραπεία
 • Φυσικοθεραπεία
 • Ηλεκτρονική
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
 • Ηλεκτρολογία
 • Ψηφιακά
 • Ανάλυση σήματος και εικόνας
 • Αρχιτεκτονική
 • Μηχανολογία
 • Ναυπηγική
 • Πολιτικού Μηχανικού
 • Επιστήμη των Υλικών
 • Περιβάλλον
 • Φιλολογία
 • Ιστορία
 • Αρχαιολογία
 • Φιλοσοφία
 • Ψυχολογία
 • Παιδαγωγικά
 • Θεολογία
 • Τέχνες
 • Πολιτικές επιστήμες
 • Διεθνείς σχέσεις
 • Δημόσια Διοίκηση
ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Θέλεις να ενημερωθείς για το κόστος της εργασίας σου;
Λάβε δωρεάν κοστολόγηση με λίγα μόνο κλικ.