ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Το εκπαιδευτικό κέντρο DIPLOMA LINE από το Σεπτέμβριο του 2010 ξεκίνησε συνεργασία μορφής franchising με την εταιρεία INTERSEMINAR του ομίλου της INTERLINGUA στον τομέα ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.

Αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση σεμιναρίων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στους στόχους της κάθε επιχείρησης με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητά της.

φοιτητικές εργασίες επί πληρωμή Αθήνα

Ο υπεύθυνος σεμιναρίων μας σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της κάθε επιχείρησης επιλέγουν το αντικείμενο του σεμιναρίου με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης.

Στη συνέχεια, επιλέγεται ο κατάλληλος εισηγητής από τον κατάλογο των έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών μας, ο οποίος σε συνεργασία πάλι με τον υπεύθυνο κάθε επιχείρησης εντοπίζουν και προσδιορίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζόμενων και καθορίζουν τη διδακτέα ύλη του σεμιναρίου.

Η κάθε εταιρεία μπορεί να πάρει πίσω τα χρήματα που κατέβαλλε για τα σεμινάρια μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Τα χρήματα που μπορεί να πάρει πίσω είναι χρήματα που έχει καταβάλει μέσω των εισφορών της για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ εργαζομένους. Συγκεκριμένα, τα χρήματα αυτά είναι το 0,45 % των ακαθάριστων αποδοχών των εργαζομένων της τα τελευταία δύο χρόνια.

Γιατί να επιλέξετε το Diploma Line

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει μαζί με τη διοργάνωση των σεμιναρίων όλη τη διαδικασία των παραστατικών στον ΟΑΕΔ για να εισπράττει η κάθε εταιρεία τα χρήματα πίσω. Αναλυτικά ενημέρωση για τα σεμινάρια και το ΛΑΕΚ μπορεί να γίνει από τον υπεύθυνο σεμιναρίων ή τον διευθυντή της INTERSEMINAR σε συνάντηση με τον υπεύθυνο κάθε εταιρείας στον χώρο της.

Θέλεις να ενημερωθείς για το κόστος της εργασίας σου;
Λάβε δωρεάν κοστολόγηση με λίγα μόνο κλικ.