ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Υποστήριξη φοιτητών για πτυχιακή εργασία και διπλωματική εργασία

Εκτός από τις μικρές εργασίες φοιτητών, η εταιρείας μας αναλαμβάνει να εκπονήσει πτυχιακές εργασίες και διπλωματικές εργασίες τους.

Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε την υποστήριξη όλων των φοιτητών, ανεξαρτήτως ειδικότητας (εργασίες πληροφορικής, εργασίες μάρκετινγκ κτλ), τεχνολογικού ή εκπαιδευτικού ιδρύματος (πτυχιακές εργασίες ΤΕΙ, ΑΕΙ) που σπουδάζουν αλλά και ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας τους, με τους εξής τρόπους:

 • Βοηθάμε το φοιτητή να εκπονήσει την πτυχιακή εργασία.
 • Παρέχουμε κατευθύνσεις για τη δημιουργία πλάνου/σχεδιαγράμματος για την πτυχιακή εργασία.
 • Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία κατά τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας.
 • Υποστηρίζουμε το φοιτητή σε οποιεσδήποτε διορθώσεις χρειαστούν στην πτυχιακή εργασία του, ύστερα από τις υποδείξεις του καθηγητή του.
 • Παρέχουμε βοήθεια στην προετοιμασία της παρουσίασης (powerpoint) της πτυχιακής.

Υποστήριξη φοιτητών για μεταπτυχιακή εργασία

Ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία που αναφέρεται παραπάνω, το Diploma Line αναλαμβάνει να υποστηρίξει τους φοιτητές στην μεταπτυχιακή εργασία τους. Οι συνεργάτες που αναλαμβάνουν να εκπονήσουν την μεταπτυχιακή εργασία είναι διαφόρων ειδικοτήτων με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών και με μεγάλη εμπειρία στην υποστήριξη φοιτητών για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών εργασιών τους.

Γνωστικά πεδία για πτυχιακή εργασία, διπλωματική εργασία και μεταπτυχιακή εργασία

Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς στους οποίους αναλαμβάνουμε υποστήριξη πτυχιακών εργασιών είναι οι εξής:

 • Management
 • HRM
 • Marketing
 • Project Management
 • Πληροφορική
 • Διαχείριση ποιότητας(ISO)
 • Οικονομικά
 • Χρηματοοικονομικά
 • Λογιστική
 • Δίκαιο
 • Ναυτιλιακά
 • Στατιστική
 • Στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίων
 • Μηχανολογικό και Αρχιτεκτονικό σχέδιο με υπολογιστή
 • Χημικού Μηχανικού
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Εργοθεραπεία
 • Φυσικοθεραπεία
 • Ηλεκτρονική
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
 • Ηλεκτρολογία
 • Ψηφιακά
 • Ανάλυση σήματος και εικόνας
 • Αρχιτεκτονική
 • Μηχανολογία
 • Ναυπηγική
 • Πολιτικού Μηχανικού
 • Επιστήμη των Υλικών
 • Περιβάλλον
 • Φιλολογία
 • Ιστορία
 • Αρχαιολογία
 • Φιλοσοφία
 • Ψυχολογία
 • Παιδαγωγικά
 • Θεολογία
 • Τέχνες
 • Πολιτικές επιστήμες
 • Διεθνείς σχέσεις
 • Δημόσια Διοίκηση

Επίσης στηρίζουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΑΠ στην εκπόνηση των πτυχιακών τους, όπως αναφέρεται αναλυτικά σε άλλη σελίδα του ιστότοπου.

logo final footer

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγγρού 67 / Ζαν Μωρέας 40

210-9211527

6974057063

11:00 - 19:00